«

»

Lis 26

Projektowanie pali

projekt pali
Projektowanie pali – podział

Projektowanie pali można podzielić na cztery grupy, czyli projektowanie technologiczne, projektowanie geotechniczne, projektowanie konstrukcyjne oraz projektowanie wykonawcze.

Projektowanie technologiczne

Pierwsze z nich jest dokonywane przez producenta i opiera się ono na określeniu podstawowych wymagań, takich jak klasa betonu i minimalny stopień zbrojenia, a także zaplanowania etapów wykonania, począwszy od przygotowania formy, a skończywszy na wbiciu elementu. Projektowanie pali skutkuje w tym przypadku opracowaniem tak zwanego katalogu typowych pali prefabrykowanych, z którego korzystają projektanci. Elementy te są bowiem produkowane przemysłowo, dlatego tak jak w przypadku wyrobów stalowych, powinno się możliwie w największym stopniu wykorzystywać rozwiązania typowe. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to projektant powinien starać się oprzeć indywidualne rozwiązanie, wykorzystując propozycje producenta. Projektowanie pali w zakresie technologicznym kończy się wystawieniem przez producent deklaracji zgodności elementów z dokumentacją projektową oraz określonymi normami.

Projektowanie geotechniczne

Projektowanie geotechniczne służy wyznaczeniu parametrów pala, czyli jego przekroju i długości, uwzględniając wielkość przenoszonego obciążenia oraz charakter jego pracy w gruncie. Projektowanie pali powinno uwzględniać stosowane na rynku wymiary, czyli przekroje kwadratowe o bokach dwadzieścia pięć centymetrów, trzydzieści centymetrów i czterdzieści centymetrów, a także długość, której wartość może zmieniać się o jeden metr.

Projektowanie konstrukcyjne

Kolejną grupą jest projektowanie konstrukcyjne, przeprowadzane w celu scharakteryzowanie potrzebnego betonu, poprzez określenie jego klasy, a także przyjęcie minimalnego zbrojenia. Projektowanie pali powinno się również oprzeć na rozwiązaniach typowych, proponowanych przez producenta, który ujmuje w swoich rozwiązaniach minimalne wymogi technologiczne, których nie można w żadnym przypadku zmniejszać.

Projektowanie wykonawcze

Ostatnią grupę stanowi projektowanie wykonawcze, które służy dostosowaniu rozwiązań przyjętych w poprzednich etapach do możliwości wykonawcy.