«

»

Lis 05

Kilka słów o prawnikach

Prawnicy – jedna z najszerzej pojętych grup zawodowych. Prawnikiem w potocznym znaczeniu nazywamy zarówno adwokata, radcę, jak i notariusza. O ile zakres obowiązków adwokata oraz radcy jest tożsamy i dobrze nam znany, o tyle określenie funkcji pełnionej przez notariusza w prawniczym świecie, jest już problematyczna.

Czym zajmuje się notariusz ?

Notariusz dokonuje szeregu czynności z zakresu prawa spadkowego, jak sporządzenie testamentu, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, protokołu przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu. Wydawać by się mogło, że notariusz jest prawnikiem „ostatniego kontaktu”, ale jest to stwierdzenie niesłuszne. Jak podkreśla notariusz Mariusz Kędzierski, usługi z zakresu prawa spadkowego to ułamek pracy w kancelarii notarialnej. Notariusz jest swoistego rodzaju powiernikiem, przyjmując na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, nawet w kopertach zamkniętych, w celu wydania ich wskazanej osobie. Co więcej, notariusz poświadcza o własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, a nawet datę okazania dokumentu.

Notariusz jest gwarantem pełnej poprawności i zgodności z prawem na najniższych szczeblach w hierarchii wymiaru sprawiedliwości. Wydawać by się mogło, że praca ta należy do nużącej biurokracji, jednak to coś więcej. Dobry notariusz, poza wybitną znajomością prawa, wykazać się musi zarówno instynktem, jak i znajomością z zakresu psychologii. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z klientem jest w stanie ocenić prawdziwość zamiarów. Wielokrotnie dzięki znajomości mowy ciała udało uniknąć się niekorzystnego rozrządzenia majątkiem, dokonywanego pod wpływem groźby, przemocy, impulsu, zaburzeń psychicznych.
Czy w życiu codziennym również korzystamy z pomocy notariusza? Jak najbardziej! Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Kiedy zatem przepis wprost nakazuje nam udać się do notariusza? Formy aktu notarialnego wymagają umowy o dożywocie, zniesienia współwłasności nieruchomości, podziału majątku wspólnego, umowy majątkowe małżeńskie, a także oświadczenia właściciela o ustanowieniu przez niego użytkowania, służebności lub hipoteki.

Pozostałe umowy również mogą być zawarte w formie notarialnej, jeżeli jest to w interesie stron. Najczęściej w formie notarialnej zawierane są umowy sprzedaży oraz darowizny.

Więcej informacji o pracy notariusza na stronie www.notariuszkedzierski.pl

clause-684509_960_720